DEMİRCİ MEHMET EFE (EFELER HAKKINDA BİLGİLER)

Aydın Kuvayi Milliye teşkilatının Bu ünlü efesi kurtuluş savaşının en önemli ismidir. Kurtuluş savaşına iştirak ettiğinde 200 kızanı vardı. Savaş biterken mevcut kızan sayısı 20.000 idi. Yerli ve yabancı vatan hainleri ile sonuna kadar Savaşmıştır. Ege nin en namlı efeleri onun etrafında toplanmıştır. Savaş sırasında Celal Bayar, Adnan Menderes vb. bir çok önemli isim kendisinin yanında yer almıştır. Denizli ve Isparta ya sürdüğü yahudi, Ermeni ve yunanlıları para karşılığı saklayan Tavas Beyliğini 10.000 askeri olmasına rağmen 60 efe ile basmış, Tavas Beylerinden aldığı 400.000 altını Atatürk e göndererek o zaman ki TBMM üyelerinin maaşlarının verilmesini temin etmiştir. Burdur u istila eden İtalyan’ları 1000 kişi ile vilayetten çıkarmış, Hükümet konağına İtalyan bayrağı astıran zamanın valisini falakaya yatırmıştır. Kendisine suikast Hazırlayan bir yahudiyi ise çırıl çıplak soyundurarak Dübüründen bir kurşun sıkarak öldürmüştür. Demirci Mehmet Efe Konya isyanını bastırmaya giderken ise yolda kendisine bildirilen ne kadar hırsız, Dolandırıcı, üçkağıtçı, vatan haini, ırz düşmanı vb. gibi adam varsa hepsini ipe çekmiş, bu tür işleri yapanların hepsini ortalıktan kaldırmıştır. TBMM Demirci Mehmet Efe ye bu olaylardan sonra albay Rütbesi ile ödüllendirmiştir, Kurtuluş Savaşı sırasında Ege de ne kadar namlı efe varsa Demirci Mehmet Efe nin yanında yer almıştır. Demirci Mehmet Efe Konya ya giderken yanında 20.000 efe vardı, her biri Attığını vuran bu efeler O günün koşullarına göre bir Komando Tugayı vazifesi görmüştür.