TARIM


"Aydın ilinin verimli topraklarında çok çeşitli tarım ürünleri yetişmektedir. Hatta ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan bir ilimizdir. Büyük Menderes Irmağının suladığı  Toprakları verimli kullanma adına her köşesini değerlediren  Aydın ilinde öne çıkan ürünler arasında zeytin, pamuk, portakal, kestane gelmektedir."

Aydın İli toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahiptir. 959.257 olan genel nüfusun % 48’i köylüdür. Şehirde yaşayan nüfusun bir kısmının da tarımla uğraştığı göz önüne alındığında, toplam nüfusun % 55’i geçimini tarımdan sağlamaktadır.

Ekonomik hayatın temelini oluşturan tarımın ağırlığı İl’de, sanayi ve ticaret sektöründe de yoğun olarak hissedilir. Sanayi tesislerinin üretiminin % 90’nı doğrudan veya dolaylı olarak tarıma dayalıdır. İlimizin ülkemiz tarımsal üretimindeki payı % 3,5 civarındadır.

 Tarım sektörü içersinde bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık önemli alt sektörlerdir. Bitkisel üretimde en önemli ürünler pamuk, incir, zeytin, kestane ve narenciyedir. İlimiz son yıllarda hayvancılık alanında da atılım içersine girmiştir.

 Büyük Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde 831.900 ha alanda kurulu olan İlimiz, sahip olduğu toprak ve su kaynaklarının zenginliği ile Akdeniz İklimi sayesinde her türlü bitkisel üretimin yapılması gibi önemli bir tarım potansiyeline sahiptir. Toplam alanın; % 47,55’i olan 395.494 hektarında tarım yapılmaktadır. www.aydintarim.gov.tr