AYDIN'DA BULUNAN TÜRK ESERLERİ (AYDIN MERKEZ İLÇESİNDE BULUNAN TÜRK ESELERİ)

Aydın Merkez ilçemizde bulunan Türk eserleri olan camiler aşağıda yer almaktadır...

Üveys Paşa Camii
Köprülü mahallesindedir. 1568'de Üveys Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Hasan Çelebi Camii (Eski - Yeni Camii)
Hasan Efendi mahallesindedir. Hasan Çelebi tarafından 1585'de yaptırılmıştır.

Ramazan Paşa Camii
Ramazan Paşa mahallesindedir. Ramazan Paşa tarafından 1594'de yaptırılmıştır.
Ahmet Paşa Camii (Ağaç Arası Camii)
Güzelhisar mahallesindedir. 1759'da Ahmet Şemsi Paşa tarafından yaptırılmıştır (Kırmızı Minareli Camii).

Süleyman Bey Camii
İstasyon alanındadır. 1683'de Aziz Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır.

Cihanoğlu Camii ve Külliyesi
Köprülü mahallesindedir. Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756'da yaptırılmıştır.

Nasuh Paşa Külliyesi
Köprülü mahallesindedir. 1708 yılında Aydınlı Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır.