GERMENCİK (AYDIN İLİ VE İLÇELERİ)

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Selçuklu Beyliklerinden Aydınoğlulları Varislerinden Hıdır Bey'in egemenliği altındaki topraklar üzerinde, bu günkü yerinin 2 km kuzeyinde küçük bir aşiret topluluğu iken, 07 Eylül 1922 yılında "DEĞİRMENCİK" adı altında kurulmuştur.
15. Yüzyılın başlarında; Bursa, Konya, Afyon dolaylarında göçebe olarak yaşayan Yörük aşiretlerinin yaz mevsimlerinde hayvanlarını barındırmak için rağbet bulan Değirmenin adını aldığı sanılmaktadır. Daha sonra dış kabileler tarafından "GERMENCİK" olarak adlandırılmıştır. Bucak iken 1948 yılında ilçe olmuştur.

2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 46 821 kişi yaşayan ilçede 4 bağlı belediye ve 27 köy bulunmaktadır.

İlçede ekonomik hayat son derece canlı olup, özellikle incir işletmeciliği Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında zeytincilik ve pamuk tarımı da oldukça yaygındır. Zeytin genellikle yağ olarak değerlendirilirken, salamura yapımı da mevcuttur.

İlçenin belli başlı önemli ürünleri pamuk, hububat, zeytin ve incirdir. Halen Alangüllü ve Gümüşköy'de toplam 100 dekar kapalı sera ve sebzecilik yapılmaktadır.

Süt inekçiliği, besicilik, kültür ırkların ve melezlerin bölgeye girmesi ile gelişme göstermiştir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme