AYDIN İLİ VE İLÇELERİ - KÜLTÜRÜMÜZ-MANİLERİMİZ -1-

Aydın iline ait maniler (Aydın ili ve ilçeleri maniler)

Aydın’nın kültürel zenginlikleri arasında yer alan manilerimizden örnekler sunmaya devam edeceğiz…

Minarede ezan var
Gülbahçe de gezen var
Şu Aydın’ın içinde
Gün görmedik güzel var.

Karşıyaka’nın kahvesi,
İnebolunun ayvası,
Çalın ziller oynasın,
Hakim beyin mayası.


Bir uzun yoldur
Bozdoğanla Eymir’in arası,
Yaktı beni
Kaşlarının karası.

Tenekeciye yaptırdım ibrik
Ağzı burnu kıvrık,
Ben birine laf söylüyorum,
Seni ne a buruk.