KÖŞK (AYDIN İLİ VE İLÇELERİ)

İlçe 18 Mayıs - 20 Mayıs 1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 ve 3647 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 26.08.1991 tarihinde faaliyetine başlamıştır.


İlçe merkezi Aydın - Denizli karayolu üzerinde kurulmuş olup, Köşk adını 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle almıştır. Halk buna istinaden "Göçük" ismini vermiş daha sonraları "Göçük"e olan benzerliğinden dolayı "Köşk" adına dönüşmüştür.


İlçenin alanı 188 Km2 olup, 2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 25 321 kişi yaşayan ilçede 1 bağlı belediye ve 24 köy bulunmaktadır.

İlçe ekonomik yönden Türkiye standartlarındadır. İlçe merkezi ve ova köylerinde narenciye, pamuk, mısır, yüksek köylerde incir, zeytin ve kestane üretilmektedir. Bu ürünler iç ve dış piyasaya pazarlanmaktadır.