BANKALARDA ON YILLIK İŞLEMLER TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLECEK... 10 YILLIK BANKA İŞLEM SORGULAMA

10 yıl işlem görmemiş bankalardaki hesaplar, 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek duyurusu yapıldı. TMSF'nin internet sayfasından tüm bankalardan adınıza ait Zamanaşımı Hesapları Önbildirim Sorgusu yapabilirsiniz..

Adres : http://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/

Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu internet sitesinde üç ay müddetle ilan edilecektir.

Bu çerçevede listede isim ve hesap bilgileri yer alan kişilerin en geç 15 Mayıs 2012 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu bankanın ilgili şubesine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet hak ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.