AYDIN İLİNİN TOPLAM NÜFUS BİLGİLERİ / AYDIN İLİNİN ALDIĞI GÖÇ / AYDIN İLİNİN VERDİĞİ GÖÇ / NET GÖÇ / GÖÇ HIZI / AYDIN İLİ İSTATİSTİK BİLGİLER

Aydın İlinin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı
Provincial in-migration, out-migration, net migration and rate of net migration
Toplam nüfus
Total Population
2008 2009 2010 2011
965.500 979.155 989.862 999.163
Aldığı göç
In-migration
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
34.375 28.524 29.971 32.077
Verdiği göç
Out-migration
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2009-2010
25.577 27.640 29.923 31.056
Net göç
Net migration
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
8.798 884 48 1.021
       Net göç hızı
       Rate of net migration (‰)
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
9,15 0,9 0,05 1,02
Not: Yabancılar kapsanmamıştır.
Not: Foreign population is not included.

Kaynak: Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Source: Address Based Population Registration System Results