EFE TARİHİ HAKKINDA YAZILAR / EFELER HAKKINDA YAZILAR

Zağbeğlik ( Zeybeklik) Kurumu Bugün Sınırlarını Trans Hazadan Deşti Kıpçağa uzanan bir alanın Alpliği ile açıklanabilir ki biz buna Efeler demekteyiz. Efelerin Tarihi süreçlerini Anadolu ile başlatıp Milli Mücadele ile tamamlamak. Hafıza kaybına uğramış. Bir Kültür tanımından fazlasını göstermez.. Efeler Tarihin hiç bir zarfında gerek seciye sicilerinde, Tahriratta. Dönem seyyahlarında osmanlıya karşı düşman Şaki değildir. Biz Efeleri Özellikle I Ahmet dönemiyle başlayan II Abdülhamit ile Tamamlanan saltanatın bölgedeki bozukluklarına karşı durmuş İnsanlar olarak ancak XVIII
yüzyılda görebiliriz. Ahmet Cevdet Paşanın Varidatında Zeybeklerin Osmanlı Askeri sisteminin Aydınoğlu kalıntısı olarak Akıncı ve Levanten vazifesinde Türklerin en güzel soyu olduğunu Çavuldur Boyunun Tüm Yiğitliklerini taşıdığını. İşkodra seferi, Yunan Alaklanmaları. Karadağ İsyanı , 93 Harbi. Kırım Savaşlarında Mevcut askeri sistemlerde Efelerin varlığını görmekteyiz..1000 bin yıllık Tarihi değerlendiriken İlimin uzağında kalmak fertleri ahlaki olarak değişime uğratır o sebeple Tarih yapmak kadar Yazmak mühimdir Yazan Yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat şaşırtacak mahiyet kazanır. "Çağrı PALA"


Söz Sizde
Sizlerinde mutlaka Efelerimiz için vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.