AYDIN’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN / AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇELERİ

AYDIN’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. Aydın ilinin toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma, ürün
çeşitliliğine ve ikinci hatta üçüncü ürün yetiştiriciliğine uygun olması ve dört mevsim üretim
yapılabilmesi,

2. Zeytin (1.), incir (1.), kestane (1.), pamuk (2. ) gibi önemli ürünlerin yetiştiriciliğinde
Türkiye’de ilk sıralarda yer alması ayrıca bitkisel ve hayvansal üretimde Organik Tarım
(üretici sayısında 2. sırada) ve İyi Tarım Uygulamalarında büyük bir potansiyelin olması,

3. İlde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile İncir ve Pamuk Araştırma İstasyonlarının bulunması,

4. İlin yer altı ve yerüstü sulama kaynakları bakımından zengin olması,

5. Jeotermal enerjinin yanı sıra, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından
zengin bir potansiyelin olması,

6. İklim yapısının arıcılığa uygun olması ve çam balı üretiminde Türkiye’de 2. sırada olması,

7. Hayvancılıkta sabit yatırım masraflarının az olması ve yıl boyunca kaba yem üretiminin
yapılabilmesi,

8. İhracata yönelik üretim yapılması; ayrıca Rusya Federasyonu’na yaş meyve ve sebze
ihracatında Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 14 il arasında; Avrupa Birliğine kuru
meyve ihracatında mikotoksin konusunda Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 31 il
arasında yer alması.

9. Su ürünleri sektöründe Ege denizi, baraj, göl ve göletlerle güçlü bir altyapı ve potansiyelin
olması,

10. Pazarlama imkanları bakımından güçlü bir potansiyelin olması ve ulaşım alt yapısı olarak çok gelişmiş olması (karayolu, demiryolu ve deniz ulaşımı).

Kaynak : https://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/aydin.pdfEk Gelir İstermisiniz?
Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Aydın'da tarım yatırımı için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.
-Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİNİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme