EFELER HAKKINDA BİLGİLER - ATÇALI KEL MEHMET EFE / AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇELERİ

ATÇALI KEL MEHMET EFE 
Atça'lı Kel Mehmet Efe Aydın'ın Atça kasabasından Hasan ile Hacer Arpaz çiftliğinde evlenmesiyle Arpaz'da doğmuştur. Babasının ölümünden sonra geçimsiz davranışları nedeniyle Arpaz'dan çiftlikten kovularak annesi ile birlikte Atça'ya yerleşmiş; Atça'da kır bekçiliği yaparken ağanın kızına aşık olup genç yaşta dağa çıkarak "Aydın İhtilali" olarak anılan harekete liderlik yapmıştır. Atça'lı Kel Mehmet Efe dağlarda iken 1826 tarihinde Sultan II. Mahmut tarafından kapatılan yeniçeri ocağından kaçıp gelenlerde
Atça'lı Kel Mehmet Efe'nin kuvvetlerine katılmış ve böylece bölgede önemli bir güç oluşturmuştur.

Atça'lı Kel Mehmet Efe, kendi liderliğinde 1829 yılında Kuyucak'ta başlayan Aydın ayaklanması ile vergi yükünden bunalan halka keyfi alınan vergilerinin kaldırıldığını bildirmiş, Aydın'ın üzerine yürümüş; Aydın'ın idaresini ele geçirerek; Vali-i Vilayet Hademei Devlet " Atçalı Kel Mehmet " şeklinde bir mühür kazdırarak kendini vali ilan etmiştir. İmzaladığı fermanda otoriteden serbest ticaret ve tarımın korunmasını kanunların değiştirilmesini daha eşit kanunlar yapılmasını ve askerliğin yeni esaslara bağlanmasını istemiştir. İdaresi altında bulunan yerlerde halkın malına, canına ve ırzına saygı göstermiş, seyahat hürriyetine engel olmamıştır.

Zulmü ve adaletsizliği ortadan kaldırmak,  yeni bir düzen kurmak için çalışmıştır.

Atçalı Kel Mehmet Efe'nin yaptıkları, devlete karşı gelmek olarak algılanıp padişahça onaylanmamış; üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerine 1830 da yenilen atçalı çatışmada ölmüştür.

Atçalı Kel Mehmet Efe'nin cesareti ve halkın canını, ırzını, namusunu korumak için yaptıkları Ege Efelerine ilham vermiştir.


Atçalı Kel Mehmet Efe - Atça
Resimleri

Efe Resimleri - Zeybek Resimleri - Aydın Resimleri - Efeler
Efe Fotoğrafları - Zeybek Fotoğrafları - Aydın İli ve İlçeleri Fotoğrafları
Ek Gelir İstermisiniz?
Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Atçalı Kel Mehmet Efe için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.
-Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİNİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler