KUŞADASI'NDA SEMPOZYUM / AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇELERİ

KUŞADASI VE CİVARINDA TASAVVUFİ HAYAT VE KUŞADALI İBRAHİM HALVETİ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM DUYURUSU
01-03 Nisan 2016 tarihlerinde Kuşadası Müftülüğü ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından “Kuşadası ve Civarında Tasavvufi Hayat ve Kuşadalı İbrahim Halveti Sempozyumu” düzenlenecektir.


Sempozyum ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Prof. Dr. Himmet KONUR
Vehbi AKŞİT
Mahmut ÖKÇESİZ


Sekreterya
Betül İZMİRLİ
Bildirilerin gönderileceği e-posta adresi:
info@kusadaliibrahimhalveti.com
Sempozyum süreciyle ilgili bilgiler http://www.kusadaliibrahimhalveti.com adresinden takip edilebilir.


sempozyum-kusadasi

Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Kuşadası ve Civarında Tasavvufi Hayat ve Kuşadalı İbrahim Halveti
Sempozyumu için söyleyecekleri vardır. Alt kısımda yer alan yorumlar kısmında bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.