AYDIN’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN

AYDIN’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN 

1. Aydın ilinin toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma, ürün çeşitliliğine ve ikinci hatta üçüncü ürün yetiştiriciliğine uygun olması ve dört mevsim üretim yapılabilmesi, 
2. Zeytin (1.), incir (1.), kestane (1.), pamuk (2.), çilek (2) gibi önemli ürünlerin yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Organik Tarımda(geçiş süreci dahil) üretici sayısında1.,üretim miktarı bakımından 2., İyi Tarım Uygulamalarında da üretici sayısında 5., üretim miktarı 6. Sırada yer almaktadır, 
3. İlde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile İncir ve Pamuk Araştırma İstasyonlarının bulunması, 
4. İlin yer altı ve yerüstü sulama kaynakları bakımından zengin olması, 
5. Jeotermal enerjinin yanı sıra, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyelin olması, 
6. İklim yapısının arıcılığa uygun olması ve çam balı üretiminde Türkiye’de 2. sırada olması, 
7. Hayvancılıkta sabit yatırım masraflarının az olması ve yıl boyunca kaba yem üretiminin yapılabilmesi, 
8. İhracata yönelik üretim yapılması; ayrıca Rusya Federasyonu’na yaş meyve ve sebze ihracatında Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 14 il arasında; Avrupa Birliğine kuru meyve ihracatında mikotoksin konusunda Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 31 il arasında yer alması. 
9. Su ürünleri sektöründe Ege denizi, baraj, göl ve göletlerle güçlü bir altyapı ve potansiyelin olması, ayrıca; Bafa Bölgesindeki yer altı sularının yavru balık üretimi için uygun olması, 
10. Pazarlama imkanları bakımından güçlü bir potansiyelin olması ve ulaşım alt yapısı olarak çok gelişmiş olması (karayolu, demiryolu ve deniz ulaşımı). 
Kaynak; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ Mayıs 2020

You Tube Kanalımızda en çok izlenen 5 video ise şöyle; 
1 - ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ VE SİLAH KONTROL https://youtu.be/YxhSh3YKTTQ
2 - DEVRİLEN DEVE KOÇARLI GÜREŞİ (HD)  https://youtu.be/ooKRWLHkeDc
3 - AYDIN HALUK LEVENT KONSERİ - SELAM OLSUN - İZMİR MARŞI (HD) https://youtu.be/ECF8ECbyNig
4 - PRATİK KUZU PİRZOLA ÇIKARTMA VE KOL - BUT SIYIRMA https://youtu.be/W3GITkgDw7Q
5 - AYDIN EFELER GÖRÜNÜM / AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇELERİ https://youtu.be/mt1Nn-xxhM8

10 REASONS TO INVEST IN AYDIN 
1. Aydın province's soil, climate, topographic structure and ecological characteristics and polyculture agriculture, product It is suitable for second or even third crop production and production in four seasons can be done, 
2. In the cultivation of important crops such as olives (1.), figs (1.), chestnuts (1.), cotton (2.), strawberries (2) It is located in the first row in Turkey. 1st in the number of producers in Organic Agriculture (including transition period), production 2nd in terms of amount, 5th in number of producers in Good Agricultural Practices, 6th in production amount takes place, 
3. Availability of Agriculture and Veterinary Faculties and Fig and Cotton Research Stations in the province, 
4. The province is rich in underground and surface irrigation resources, 
5. In addition to geothermal energy, it is rich in renewable energy sources such as solar and wind. having potential, 
6. Climate structure is suitable for beekeeping and honey production in Turkey to be # 2, 
7.Low fixed investment costs in livestock and year-round roughage productioncan be done, 
8. Production for export; also in the export of fresh fruits and vegetables to the Russian Federation Among the 14 provinces authorized by our Ministry; Dried fruit exports to the European Union to be among 31 provinces authorized by our Ministry on mycotoxin. 
9. Having a strong infrastructure and potential in the aquaculture sector with the Aegean sea, dams, lakes and ponds, also; Groundwater in the Bafa Region is suitable for juvenile fish production, 
10. It has a strong potential in terms of marketing opportunities and it is very developed (road, rail and sea transport).


Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka bu konular hakkkında söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. --- Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme