AYDIN MERKEZDE GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER - EFELER'DE GEZİLECEK YERLER

AYDIN'DA GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLER

1- Aydın Arkeoloji Müzesi : Aydın İli sınırları içerisinde yapılan bilimsel kazılar sonucu açığa çıkan Arkeolojik kültürel mirasın sergilenmesine yönelik olarak planlanan Aydın Arkeoloji Müzesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde 15 bin 769 metrekare alan üzerinde çağdaş bir müzecilik anlayışı ile kurulmuştur.

2- Tralleis Antik Kenti : Topyatağı mevkiinde yer alan Tralleis Antik Kenti'nde günümüze kadar ulaşan eserler arasında arsenal, agora, gymnasium (halk arasında Üç Gözler olarak bilinir), stadion, surlar, latrina, mezarlar, konutlar, dükkânlar ve şapel yer alır.

3- Paşa Yaylası : Yayla turizmi denildiğinde akla ilk gelen yer olarak bilinir. Paşa Yaylası yılın her mevsiminde doğaseverlerin uğrak yeridir.

4- Çeşmeler, Hamamlar ve Konaklar : Tipik bir Ege tarzı Türk yerleşimi karakteri sergileyen ilçemiz Efeler, pek çok tarihi yapıyı barındırıyor.

5- AYTO Kültür Evi : Aydın kentinin kültür ve sanat hayatının yaşatılması adına 16 şubat 2013 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hizmete açılmıştır.

6- Bir Baba Üç Oğul Camileri : Aydın’da yaşamış ve yaptırdıkları camilerle adlarını tarihe yazdırmış 3 kardeşten biri olan Kadı Muhiddin Efendi’nin oğlu, Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa, kendi adını taşıyan camiyi 1568 yılında yaptırmıştır.

7- Külliyeler : İl merkezinde bulunan; cami, medrese, türbe, sebil ve bir çeşmeden oluşan külliye 1756-57 yıllarında, Aydın/Koçarlı-Nazilli yöresinde yaşamış bir sülâle olan Cihanoğulları’ndan Müderris Abdülaziz Efendi (1736-1783) tarafından kurulmuştur.

8- Şehitler Anıtı : Şehrimiz Aydın, 27 Mayıs 1919’da işgale uğramış olup, 28-30 Haziran 1919 tarihinde Yunanlılarla yapılan savaşlarda, özellikle Bey Camii’nin minaresinden efelerin taranarak şehit edilmesinin ardından Yörük Ali Efe sayesinde kurtarılmıştır.

9- Tales Matematik Müzesi : Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi, ziyaretçilerini matematiğin eğlenceli dünyasına davet ediyor.

10- Tarihi Eser Zincirli Han : Zincirli Han, Aydın’ın 1708 yılında külliye olarak inşa edilmiş, yıprandığı zaman içinde restoresi yapılarak otele ve restorana dönüştürülen tarihi bir eser.

11- Kırmızı Minareli Camii : Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Minaresinin renginden dolayı halk arasında Kırmızı Minareli Camii ismiyle anılır.

12- Şehir Surları : Aydın’da savunma amaçlı yapılan eserlerden yalnızca Veysipaşa Mahallesi’nde, Adliye Sarayı’nın doğusu, Tabakhane deresinin batısında kalan surlar, günümüze ulaşabilmiştir.

13- Kent Belleği ve Araştırma Merkezi : Macar ustalar tarafından 1925-1927 yılları arasında Bosnalı Konağı olarak inşa edilmiştir.

14- Tabakhane Hamamı : Ramazanpaşa Mahallesi’nde yer alan eser, Efeler ilçesindeki en eski hamamdır. 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın başlarına tarihlenen eserin inşasında moloz taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır.

15- Tabakhane Köprüsü : Zafer Mahallesi’nde Tabakhane deresi üzerinde yer alan tarihi köprü, kesme taştan tek göz halinde inşa edilmiştir.


PLACES TO VISIT AND SEE IN AYDIN ​​CENTER - PLACES TO VISIT IN EFELER 
 1- Aydın Archeology Museum: The Aydın Archeology Museum, which was planned to exhibit the archeological cultural heritage unearthed as a result of scientific excavations within the borders of Aydın Province, was established on the Aydın-Denizli highway on an area of ​​15,769 square meters with a contemporary museum understanding. 2- Tralleis Ancient City: The arsenal, agora, gymnasium (known as Üç Gözler by the public), stadion, ramparts, latrina, tombs, residences, shops and chapel are among the works that have survived to the present day in the Tralleis Antique City located in Topyatağı. 3- Pasa Plateau: It is known as the first place that comes to mind when it comes to plateau tourism. Pasha Plateau is a place frequented by nature lovers in all seasons of the year. 4- Fountains, Baths and Mansions: Our district Efeler, which has a typical Aegean style Turkish settlement character, contains many historical buildings. 5- AYTO Culture House: to keep alive the cultural and artistic life in the name of the town of Aydin, Turkey on 16 February 2013, was opened by the Union of Chambers and Commodity Exchanges. 6- One Father and Three Sons Mosques: The son of Kadi Muhiddin Efendi, one of the three brothers who lived in Aydın and had their names written down in history with the mosques they built, Egypt Governor Üveys Pasha built the mosque bearing his name in 1568. 7- Complexes: Located in the city center; Consisting of a mosque, madrasah, tomb, public fountain and a fountain, the kulliye was founded by Müderris Abdulaziz Efendi (1736-1783) of Cihanoğulları, who lived in Aydın / Koçarlı-Nazilli, in 1756-57. 8- Martyrs Monument: Our city Aydın was occupied on May 27, 1919, and was rescued by Yörük Ali Efe during the wars with the Greeks on 28-30 June 1919, especially after the episodes were combed and martyred from the minaret of the Bey Mosque. 9- Tales Museum of Mathematics: Turkey's first and only museum of mathematics, invites the visitor to the fun world of mathematics. 10- Historical Artifact Zincirli Han: Zincirli Han is a historical monument that was built as a complex in Aydın in 1708, and when it was worn out, it was restored and turned into a hotel and restaurant. 11- Red Minaret Mosque: Güzelhisar District is located on Adnan Menderes Boulevard. Due to the color of its minaret, it is known as the Red Minaret Mosque among the people. 12- City Walls: Among the artefacts built for defense purposes in Aydın, only the walls in the Veysipaşa District, east of the Courthouse, west of the Tabakhane stream, have survived until today. 13- Urban Memory and Research Center: It was built by Hungarian masters between 1925-1927 as a Bosnian Mansion. 14- Tabakhane Bath: The work in Ramazanpaşa District is the oldest bath in Efeler district. Rubble stone, brick and spolia were used in the construction of the work dating from the end of the 14th century to the beginning of the 15th century. 15- Tabakhane Bridge: The historical bridge, located on the Tabakhane stream in Zafer District, was built as a single eye made of cut stone.

Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka bu konular hakkında söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. --- Yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder