ZEYBEKLİK İLE İLGİLİ SÖZLER / ÇAĞRI PALA

Zeybeğin Her adımı Türk Tarihi Kokar. Bakışları Süleyman Şahın Asaletini Taşır. 
Duruşu Umur Gazi'nin , Karamanoğlu Mehmet Beğin. Germiyanlı Mehmetin , 
Osmanoğlu Dündarın duruşundan farksızdır.. 
Esarete Düşmanlığı Baş eğmez. karakteri. Kürşad'ın cesaretine denktir. 
Düşmanına korku veren nidası Sırtındaki Cepkeni, Belindeki kuşağı. 
Orta Asayadan Anadoluya Göç etmiş. 
Bir Yiğidin Alpin, Akıncının halinden karakterinden farksızdır...
"Çağrı PALA"