AYDIN İLİMİZE AİT MANİ ÖRNEKLERİNDEN BAZILARI

Sacımız eskidi atalım Kapıya kurban dakalım Sen beni alcasın emme Paran var mı bakalım Uzun entarine peş olayım Yanına yoldaş olayım Senin o inci dudaklarına Yeşil başlı kuş olayım Al ata beyaz kolan Bin de şehire dolan Benim gibi var mıdır Yârinden mahrum kalan Karşıdan fener gelir İçinden yanar gelir Yalnız yatan gençlerin Aklına neler gelir Meşe meşeye benzer Şişe şişeye benzer Şu köyün oğlanları Ölmüş eşeğe benzer Merdiven bassak bassak Çıkma yukarı yassak Ankara’dan tel gelmiş Kızlara koca yassak Çeşmenin başı güzel Dibinin taşı güzel On bin asker içinde Yârimin kaşı güzel Sarı kurdelem ensiz Sarardım soldum sensiz Gidi dinsiz imansız Nasıl duruyon bensiz Keten gömleğim kat kat Birin al, birini sat Bir başka yâr seversen Kalkmaz döşeklerde yat Pencereden bakarsın Halka şeker atarsın Benim yârim yok gibi Bana çalım satarsın Elbisesi penbeden Yakışıyor giymeden Yaktı beni kül etti On beşine girmeden Kuyu dibi köşeli İçi mermer döşeli Gece gündüz yanarım Bu sevdaya düşeli Kaynak : Oyhan Hasan BILDIRKİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme