AYDIN İLİ VE İLÇELERİ - KÜLTÜRÜMÜZ-ATASÖZLERİMİZ (B)


AYDIN İLİ VE İLÇELERİ - KÜLTÜRÜMÜZ-ATASÖZLERİMİZ (B)

Alfabetik olarak yayınlamaya devam edeceğiz...

Bağ dua değil çapa ister.

Bağını dolaşan pabuç parası kazanır.

Bahar gelmeyince bülbül ötmez.

Balsız kovanda arı durmaz.

Baş gidince ayak durmaz.

Bir damatla bir devletle iyi geçineceksin.

Boğazda bostan bitmez.

Boğazı büyüğün dostu olmaz.

Borç vermek zordur, borcu istemek ondan daha da zordur.