AYDIN İLİNİN COĞRAFI KONUMU (AYDIN İLİ VE İLÇLERİ HAKKINDA BİLGİLERİ)

Aydın ilimizin akarsuları, çayları, dağları, ovaları, yaylaları, barajları, göleri ve termal tesisleri...

Anadolu'nun batısında Ege Bölgesi'nin güneybatı bölümünde yer alan Aydın, orta ve batı kesiminde verimli ovalar, kuzeyinde Aydın Dağları, güneyinde Menteşe Dağları ile çevrili Büyük Menderes Havzası üzerinde kuruludur. Doğuda Denizli, batıda Ege Denizi, kuzeyde İzmir ve Manisa, güneyde ise Muğla illeriyle komşudur. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.

İlin güneyindeki Menteşe Dağlarında yükseklikleri 1800 metreye ulaşan Çubuk, Karıncalı, Madran ve Beşparmak dağları, kuzeyindeki Aydın Dağlarında ise yüksekliği 1353 m’yi bulan ve en önemli tepeleri arasında Uyuk, Karlık, Malgaç bulunan Karadağ'ın bulunmaktadır. En Önemli yaylaları Paşa Yaylası, Mardan Yaylası, Karacasu Yaylası’dır.


İlin orta ve batı kesiminde Büyük Menderes Irmağının taşıdığı alüvyonların yığılması ile oluşan ve geniş alan kaplayan düzlükler Büyük Menderes Ovası adıyla anılır. Bu düzlüklerin bazı bölümleri, Aydın, Nazilli, Söke, Balat, Koçarlı Ovası gibi yerel adlarla da anılır. Ayrıca Çine Çayı ve Karpuzlu Çayı yataklarında Çine ve Karpuzlu Ovası bulunmaktadır.

Aydın'ın en büyük akarsuyu, ili doğudan batıya kateden Büyükmenderes nehridir. Nehrin il içindeki uzunluğu 281 km.'dir. Büyükmenderesi besleyen Dandalas, Akçay ve Çine çayları ilin diğer önemli akarsularıdır. Söke ilçesinin güneyine düşen ve Kocaorman ile Beşparmak dağları arasında kalan Bafa gölü'nün 26 km2'lik bölümü Aydın sınırları içerisindedir. Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde Akçay üzerine kurulan kemer baraj gölü, karina ve azap gölleri diğer gölleridir.

İlde bulunan başlıca kaplıcalar, Alangüllü, Salavatlı, İmamköy, Kızıldere, İçmeler, Davutlar Termal ve Germencik Gümüş ve Çamur Kaplıcaları turizme hizmet vermektedir.

Söz Sizde
Mutlaka sizlerinde Aydın coğrafyası için söyleyecekleriniz vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.

Hiç yorum yok: