DEVLET MEMURLARI EŞ DURUMU ÖZRÜ ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ / DEVLET MEMURLARI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle değişti. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle tayinlerini düzenleyen yönetmeliğin, "eş durumundan tayin" maddelerinde değişiklik yapıldı...

Özellikle Eş Durumu Özrü için şimdi herkesin kafasında soru işaretleri oluştu; Şu sorular sorulmaya başlandı.

- Memurlar için Atama yönetmeliğine yapılan değişikliklere itirazlar olacak mı?
- Memurlar için Atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikte yer alan son 3 yıl kesintisiz prim ödenme şartı günümüz Türkiye'sinde ne kadar gerçekçi?
- Memurlar için Atama yönetmeliğindeki değişikliklerden sonra her bakanlık kendisi için ayrı bir genelde mi çıkartacak?
- Memurlar için Atama yönetmeliğindeki değişiklik Milli Eğitim Bakanlığında Şubat 2014 döneminde atanan ve henüz memuriyeti tasdik edilmemiş öğretmenleri kapsar mı? Bu öğretmenler bu yönetmelikte değişiklik olmadan (yani 3 yıl koşulundan habersiz) atanan son memurlar.
- Memurlar için Atama yönetmeliğindeki değişikliklerde yer alan son 3 yıl kesintisiz prim ödeme şartında; Örnek verilecek olursa, 2,5 yıl çalışmış birisi iş yerinin kapanması veya işten çıkartılması sonucu prim ödenmesi gerçekleşmediğinde, tekrar mı 3 yıl başka bir yerde çalışarak eş durumundan tayin isteme hakkı olacak.

Bu ve benzeri bir çok soru her devlet memurları için çoğaltılabilir. Önümüzdeki günlerde Devlet Memurları Atama Yönetmeliğindeki değişikliklerin daha fazla gündemde olacağı kesin gibi gözüküyor.

Yönetmeliğin Yeni Şekli ;

"Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

MADDE 14- Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkam, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir."


Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Devlet Memurların Eş Durumundan Ataması için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.
-Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİNİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler