TOKİ AYDIN BUHARKENT KAYITLARI BAŞLIYOR - KOŞULLARI / AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇELERİ

AYDIN TOKİ BİNALARİ KAYITLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI - BUHARKENT
Aydın'ın bir çok ilçelerinde TOKİ binaları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Aydın'da TOKİ'nin yeni projesi olarak Aydın Buharkent'e başlayacak olan TOKİ için başvuruların ilanı duyuruldu. Aydın Buharkent TOKİ binaları için katılım koşulları, başvuru şekli alt kısımda yer almaktadır. Aydın TOKİ Buharkent Binaları ayrıntılı bilgi almak için Buharkent Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ulaşabilirsiniz.

Buharkent Belediyesi Duyuruları;
İLAN!

TOKİ kesin kayıt başvuruları başlamıştır. 75 m2 (2+1) konutlar için Belediye' ye, 122 m2 (3+1) konutlar için Buharkent ziraat bankasına başvuru yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Buharkent Belediyesi Web sitesi veya Buharkent belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ulaşılabilir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresinin ülke genelinde başlattığı konut seferberliği kapsamında, özellikle yoksul, dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamaların ülke geneline dengeli bir şekilde dağıtılması amacıyla, talep örgütlenmesi modeli hayata geçirilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle konut alıcısı temininin Valilik/Kaymakamlık/Belediye tarafından sağlanması kaydıyla, söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, toplu konut projeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Belediyemizce yapılan başvuru TOKİ İdaresince değerlendirilmiştir. Uygulama için önermiş olduğumuz Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 134, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 155, 190 ada 1 numaralı parsel üzerinde projelendirme çalışması yapılmıştır. Belediyemiz tarafından yürütülen anket çalışmasında öne çıkan talepler dikkate alınarak, yürütülen söz konusu çalışma neticesinde, ilçemizde Toplu Konut Uygulaması kapsamında, B5 (B+Z+3) tipi brüt 75,00 m² (2+1) 138 adet ve C2-EW2 (B+Z+3) tipi brüt 122,00 m² (3+1) 192 adet olmak üzere toplam 330 adet konut yapılması uygun görülmüştür. Yapımı planlanan 330 adet konuta ilişkin tip, m², satış koşul ve fiyatlarına Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ulaşabilirsiniz.(Tamer AKTÜRK'ten)

“Alt Gelir Grubu” kapsamında gerçekleştirilecek B5 tipi konutlar için başvuru şartları, gerekli belgeler ile başvuru işlemleri ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgilere Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ulaşabilirsiniz.(Tamer AKTÜRK'ten)
BELEDİYENİZCE; İdarece belirlenmiş konut tip, m², satış fiyat ve koşulları çerçevesinde ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak, konut alıcısı temini uygulaması yürütülecektir.

a) Bahse konu toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aydın/Buharkent Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcıları, adı geçen şube nezdindeki TOKİ hesabına, B5 tipi (2+1) konutlar için 2.000.-TL (İkibinTL) ve C2-EW2 tipi (3+1) konutlar için de 4.000.-TL (DörtbinTL) başvuru bedelini 13 Nisan 2016 – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yatıracaklardır.

b) B5 tipi konut alıcısının ekte yer alan şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenmesi BELEDİYEMİZ yükümlülüğündedir.

c) C2-EW2 tipi konut alıcısının “kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki 18 yaşından küçük çocuklarının üzerinde tapuya kayıtlı konutu olmadığını beyan eden ve daha önce İdareden konut almamış olan” şartlarına haiz kişilerden belirlenmesi BELEDİYENİZ yükümlülüğünde olacaktır. Ancak, kat irtifakı
veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olanlar bu hüküm dışında tutulacaktır. C2-EW2 tipi konut alıcıları ekte yer alan Taahhütnameyi Bankada imzalayacaklardır. (Ek-4)

d) Konut alma şartlarına haiz kişilerden konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, tarafınızdan noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısının, konut sayısından fazla olması ve arsanın ilave konut üretimine müsait olması durumunda, projedeki konut sayısı artırılabilecektir. Kura sonucunda konut alıcısı olamayanların yatırdığı başvuru bedelleri; TOKİ tarafından yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede iade edilecektir. Ancak, başvuru bedelinin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep edilmeyecektir.

e) Konut satın alma hakkından vazgeçen, konut peşinat tutarını bankaya yatırmayarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayan, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmesi feshedilen veya kendi iradesi sonucu konutunu iade eden hak sahiplerine ait konutlar TOKİ tarafından stoğa alınacak ve bu konutlar TOKİ tarafından kendi satış sistemi çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.

f) Ek-2 tabloda yer alan fiyatlar konutların ortalama tahmini satış fiyatları olup, BELEDİYENİZCE yeterli talep sağlanarak, projenin gerçekleştirilmesi halinde yapılacak ihale sonucuna göre, her bir konut için ayrı ayrı şerefiyeli konut satış bedelleri hesaplanacak ve hak sahipleri ile imzalanacak Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde bu bedeller esas alınacaktır. (Ek-2) tabloda yer alan fiyatlarla daha sonra bildirilen şerefiyeli fiyatlar arasında fark oluşması halinde, konut hak sahiplerinin yeni fiyatlarla ilgili bilgilendirilmesi BELEDİYEMİZ yükümlülüğünde olacaktır.
g) Yukarıda yer alan bilgiler, ilanen halka duyurulacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri;
ilanen duyurulur.

Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Aydın Toki Evleri - Binaları için söyleyecekleri vardır. Alt kısımda yer alan yorumlar kısmında bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.